Robbinsdale Area Schools

Sign-Up For Fall Parent-Teacher Conferences

Sign-Up For Fall Parent-Teacher Conferences

SMS Fall Parent-Teacher Conference Information

What:
Parent-Teacher Conferences

When:

Tuesday, October 18, 2022
7:00am-9:00am
4:40pm-6:40pm

Where:
In-person at SMS or virtual using Google Meet. 

Signing-up for a conference time is required no matter the type of conference.  

How:
Please sign-up for a 10 minute conference using My Conference Time (linked here).  

  • After you sign-up, you will be emailed a confirmation of your appointment.

  • For virtual conferences: Teachers will send you a meeting link.

  • Teachers will be available to meet with families for 8-10 minutes. Please be mindful of time.

  • If you are not able to find a time during these two conference nights, please email the teacher directly to schedule a meeting or phone call.


Información sobre las conferencias de otoño de padres y maestros en SMS

QUÉ: Conferencias de padres y maestros

CUÁNDO:

Martes 18 de octubre de 2022 - 7:00-9:00 am y 4:40-6:40 pm

¿Dónde? Personalmente en SMS o virtualmente por Google Meet.

Se requiere inscribirse para un horario de conferencia independientemente del tipo de conferencia que elija.  

Cómo: Por favor inscribirse para una conferencia de 10 minutos usando “My Conferencia Time” (enlace aquí).  

●   Después de inscribirse, se le enviará por correo electrónico la confirmación de su cita.

●   Para las conferencias virtuales: los maestros le enviarán un enlace para la reunión.

●   Los maestros estarán disponibles para reunirse con las familias por 8-10 minutos. Por favor, tenga en cuenta el tiempo transcurrido.

●   Si usted no puede encontrar un horario disponible durante estas dos noches de conferencias, por favor envíe un correo electrónico directamente al maestro para programar una cita o una llamada telefónica.

Durante las horas de conferencias también se realizará en el Centro multimedia la feria de libros de Scholastic.


Akbaarta Shirka Dayrta ee Waalidka-Macallinka ee SMS

Maxay: Shirarka Waalidka-Macallinka

Goorma: 
Khamiista 18, ka Oktoobar 2022 7:00-9:00 subaxnimo & 4:40-6:40 fiidnimo

Goobta: Imaansho iskuulka SMS ama iyadoo khadka la yiraa (Google) Meet la isticmaalayo.

Horey isu-qorid waqtiga shirarka ah ayaa la iska rabaa noocuu rababa ha noqdee shirku.

Siddee: Isu-qor shir 10 daqiiqo ah adigoo isticmaalaya waxa la yiraa Waqtiga Shirkayga (My
Conference Time) ee halkan lagu xiriiriyey (linked here).


● Ka dib kolka aad is-qorto waxaa laguu soo diri doonaa emayl xaqiijin balantaada ah.
● Shirarka khadka lagu qabanayo: Macalimiinta ayaa kuu soo diri xiriirka kulanka lagu soo galo.
● Macalimiintu waxay u hayaan qoysaska 8-10 oo ay kula kulmaan. Fadlan waqtiga xusuusnow.
● Haddii aadan awoodin inaad u hesho waqti labadaa habeen ee shirarka, fadlan macallinka
emayl si toos ah ugu soo dir si aad uga qabsato waqti kulan ama waqti wicitaan.


Bandhiga Buugaagta Aqoonta (Scholastic Bookfair) waxaa lagu qaban doonaa Rugta Saxaafada ee
Maktabada (Library Media Center) xilliyadda saacadaha shirarku ay socodaan.